Bygga hus – katalog eller arkitektritat?

Ert hus är förmodligen den största investering som ni någonsin kommer att göra. Av den anledningen är den också er viktigaste. När det gäller ett så pass stort projekt som ett husbygge, finns det inget utrymme för slarv eller fel. Det är många bitar som måste passa innan pusslet är lagt, och allt som oftast är det en klar fördel att ha en entreprenör på plats som tar ansvar för hela bygget – från början till slut.

Erikssons Bygg & Timmer har erfarenhet från såväl arkitektritade hus som nyckelfärdiga byggsatser som kommer direkt från hustillverkare (så kallade kataloghus). Vi tar oss gärna an större projekt som kommersiella fastigheter, hyreshus eller lagerbyggnader, och har all kunskap som behövs för respektive jobb inom företaget. Det innebär att ni aldrig kommer att behöva betala för att vi ska ta in eller bygga upp den kompetens som behövs för ert husbygge eller projekt. Vi kan utan problem ta hand om hela nybyggnationen, men lika ofta går vi in och sköter de bitar där huvudentreprenören behöver stöd och uppbackning.

KONTAKT

Kontakta oss gärna för intresse-
anmälan eller offertförfrågan!
Tel: 0225-204 10
eller via formuläret nedan.